Ocha Dalat – Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản với trà đạo, các hoạt động thiền, yoga, vẽ

Vũ Cường Đà Lạt