Sắc hoa phượng vàng ngập tràn góc trời Bảo Lộc mỗi độ chào hè

Vũ Cường Đà Lạt